Review

Review ♡
Review ♡
 • NAME 이은****
 • DATE 2021-11-16
 • HIT 124
 • GRADE 5점
 • PASSWORD
 • FILE

첨 주문해서 입었는데 디자인 원단 나무랄데가 없네요


 • NILBY P crew 스팸글 안녕하세요
  소중한 구매 후기 감사합니다 :)

  해당 제품은 저희 브랜드 시그니처 제품으로
  많은 고객님들께서도 만족하신 상품이랍니다 ~

  올 겨울에도 예쁘게 오래 오래 착용해주세요 ♡

  건강하고 행복한 하루 보내세요♡
  감사합니다 ^ ^
  2021-11-16 M / D
댓글 수정

password

MODIFY CANCLE

/ byte

댓글 입력

NAME PASSWORD

OK

/ byte


* 왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.
TEL. 02-2231-3527 / PM1-5 / SAT.REDDAY OFF / KB 409101-01-289301 / 주식회사닐바이피

HOME     ABOUT     AGREEMENT     PRIVACY POLICY     GUIDE

NILBY P / 302, PYEONG-JE BLDG. 25,TOEGYE-RO 78GIL, JUNG-GU, SEOUL, KOREA / TEL. 02-2231-3527 / E-MAIL NILBYP@NAVER.COM
BUSINESS REG.NO : 878-88-00885 / MAILORDER SALES LICENSE NO : 2014-서울용산-0116 / CEO : PARK SO YOUNG
COPYRIGHT (c) NILBY P ALL RIGHTS RESERVED.