Review

Review ♡
Review ♡
 • NAME 박정****
 • DATE 2021-10-13
 • HIT 182
 • GRADE 5점
 • PASSWORD
 • FILE

가볍고 편하게 툭 입기 좋아요

롱코트도 좋지만 이런 스탈 잘입게 되더라구요~
두꺼운 니트입고도 괜찮은 오버핏예요

 • NILBY P crew 스팸글 안녕하세요~
  소중한 구매 후기 감사합니다 ♡

  패드없이 작업되어
  편하게 걸치게 좋은 제품으로
  예쁘게 오래오래 착용해주세요 ♡

  항상 건강하시고, 행복한 하루 보내세요 ^ ^
  감사합니다 : )
  2021-11-15 M / D
댓글 수정

password

MODIFY CANCLE

/ byte

댓글 입력

NAME PASSWORD

OK

/ byte


* 왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.
TEL. 02-2231-3527 / PM1-5 / SAT.REDDAY OFF / KB 409101-01-289301 / 주식회사닐바이피

HOME     ABOUT     AGREEMENT     PRIVACY POLICY     GUIDE

NILBY P / 302, PYEONG-JE BLDG. 25,TOEGYE-RO 78GIL, JUNG-GU, SEOUL, KOREA / TEL. 02-2231-3527 / E-MAIL NILBYP@NAVER.COM
BUSINESS REG.NO : 878-88-00885 / MAILORDER SALES LICENSE NO : 2014-서울용산-0116 / CEO : PARK SO YOUNG
COPYRIGHT (c) NILBY P ALL RIGHTS RESERVED.